Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Open -> Golf Clash Online Hack

9 december 2020
Plenair debat

Sprekers in dit debat
Termijn inbreng
Mevrouw Arib
De heer Dijkhoff
De heer Wilders
De heer Heerma
De heer Jetten
De heer Klaver
Mevrouw Marijnissen
De heer Asscher
De heer Segers
Mevrouw Van Esch
De heer Stoffer
De heer Azarkan
Mevrouw Sazias
De heer Van Haga
De heer Krol
Mevrouw Arib
Termijn antwoord
Minister Rutte
Mevrouw Arib
Minister De Jonge
Minister Van Ark
Minister Wiebes
Minister Koolmees
Termijn inbreng
De heer Dijkhoff
De heer Wilders
De heer Heerma
De heer Jetten
De heer Klaver
Mevrouw Marijnissen
De heer Asscher
De heer Segers
Mevrouw Van Esch
De heer Stoffer
Mevrouw Sazias
De heer Van Haga
De heer Krol
Mevrouw Arib
Termijn antwoord
Minister Rutte
Minister De Jonge
Minister Van Ark
Minister Wiebes
Minister Koolmees

Open -> Golf Clash Online Hack